Jak wygląda deklaracja wyboru położnej środowiskowej?

11/07/2018

Położna to osoba, która będzie niezwykle pomocna nie tylko w czasie samego porodu, ale również i w czasie ciąży oraz po jej rozwiązaniu. Bardzo często współcześnie położne mają bardzo duży udział w prowadzeniu wielu ciąż. To dla kobiet nie tylko wsparcie dużą wiedzą i doświadczeniem, ale również nie rzadko dają ciężarnym kobietom ogromne wsparcie psychiczne. Z pomocy położnej środowiskowej (darmowej!) może skorzystać każda kobieta.

 Są jednak dwa warunki:
-ciężarna musi złożyć stosowną deklarację,
-kobieta musi mieć udokumentowany ukończony 21 tydzień ciąży.


Kobiety powinny pamiętać o tym, że bez złożenia w odpowiednim momencie deklaracji, nie ma możliwości skorzystania z darmowego wsparcia położnej środowiskowej. Deklaracja musi oczywiście zostać złożona wyłącznie w placówce, która ma ważny kontrakt z NFZ. Deklaracja wyboru położnej środowiskowej jest niemal dokładnie taka sama, jak w przypadku wyboru lekarza czy pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. W deklaracji, co jest sprawą dość oczywistą, znaleźć się muszą podstawowe dane kobiety, która będzie się ubiegała o edukacyjne wsparcie położnej środowiskowej. Podstawowe dane to imię i nazwisko, adres zamieszkania (i zameldowania jeśli jest inny niż adres zamieszkania), numer PESEL, data urodzenia oraz dane niezbędne do szybkiego i niezakłóconego kontaktu z pacjentką. 


Deklaracja zawiera również oświadczenie (obowiązkowe do uzupełnienia) informujące o tym, że kobieta jest zobowiązana do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Po podaniu w deklaracji wszystkich danych, dopiero istnieje możliwość przejścia do zdecydowanie najistotniejszej części deklaracji, czyli wyboru konkretnej położnej środowiskowej. Tu wystarczy tylko wpisanie danych w postaci imienia i nazwiska położnej oraz informacji o tym, który raz położna Lublin w przypadku danej kobiety zostaje wybierana. Zdarza się również, że w placówkach znajdują się już gotowe deklaracje, z pieczątką i wszystkimi danymi położnej, gdzie jedyne co mus zrobić kobieta, to wpisać swoje dane i uzupełnić oświadczenie dotyczące zgodności danych z rzeczywistością.